برايه تي کارت یک کارت الکترونیکی پیش پرداخت است که در فروشگاه برايه تي کار می کند
کارتهای موجود
استعلام تعادل
1 – با انتخاب گزینه ها در منوی اصلی و سپس به کیف پول ، در کنار کیف پول مقدار تراز فعلی را پیدا خواهید کرد.
2 – با کلیک بر روی آیکون حساب در منوی اصلی ، مقدار مانده موجود را پیدا خواهید کرد.